HomeINFORMACIJA ŽVEJAMS

Žvejyba Merkyje

Merkys Merkys - didžiausia ir turbūt gražiausia Dzūkijos upė, jos ištakos Baltarusijoje, netoli Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Upės ilgis - 206 k

Nevėžio upe pradės plaukioti laiveliai
Baidarės Šventosios upėje
Kaune daugiau nei pusė žvejų – be žvejo bilieto

Merkys
Merkys – didžiausia ir turbūt gražiausia Dzūkijos
upė, jos ištakos Baltarusijoje, netoli Lietuvos ir Baltarusijos
sienos. Upės ilgis – 206 km, ji beveik visa teka Lietuvos
teritorija. Vidutinis metinis nuotėkis žiotyse – 32,4 m /s, upės
nuolydis – 0,67 m/km. Merkys teka gražiomis, vaizdingomis
vietovėmis, aukštupyje upė negili, neplati ir gana srauni. Vidurupyje
sutekėjus didesnių intakų vandenims, Merkys išplatėja,
tėkmė sulėtėja. Ties Baltąja Voke dalį savo vandens dirbtiniu
kanalu atiduoda Voke, kuri teka per seklų Papio ežerą ir
vasarą labai nusenka. Upės vandens lygis svyruoja nestipriai,
dažniausias gylis 1-1,8 m (nuo vidurupio), todėl puikiai tinka
žūklauti ir plaukioti valtelėmis bei baidarėmis visus metus. Ties
Merkine Merkys įteka į Nemuną.
Privažiuoti prie Merkio gana patogu. Daugiau kelių
yra dešiniajame upės krante. Žūklauti perspektyviausia
upės žemupyje, todėl siūlome kelis patogius maršrutus.
Vilniečiai ir vykstantys per Vilnių gali važiuoti keliu
Vilnius-Merkinė ir pažintį su upe pradėti Dargužiuose arba
Valkininkuose. Vykstant traukiniu Vilnius-Varėna išlipama Pamerkiu
stotelėje – nuo čia iki upės vos keli šimtai metrų. Kauniečiai
ar vykstantys per Kauną važiuoja keliu Kaunas-Alytus.
Važiuojant iš Dzūkijos sostinės galima pasirinkti du
kelius – vienas jų nuves į Valkininkus, kitas – į Merkinę, kur
Merkys susilieja su Nemunu.

Merkys, jo intakai Ula, Šalčia, Cirvija, Grūda, Skroblus,
Verseka, Žvirgžde, Verža bei kitos Merkio baseino
upės ir upeliai susilaukia išskirtinio dėmesio. Tai nuostabios
upėtakių ir kiršlių upės, kuriose išsaugoti natūralūs šių žuvų
biotopai. Deja, jau 42 metus į Merkio baseino upes neatplaukia
neršti šlakiai ir lašišos, nes kelią joms pastojo 1959 m. pastatyta
Kauno hidroelektrinė, kurioje nebuvo numatytas žuvitakis.
Anksčiau Merkio baseino upėse neršdavo iki 40 proc. visų į
krašto upes atplaukiančių lašišų ir šlakių. Vis dėlto Merkys ir jo
intakai laikomi žuvingomis upėmis, jose gyvena upėtakiai, kiršliai,
šapalai, salačiai, kiek mažiau ešerių, lydekų, pasitaiko sugauti
ūsorių ir net karpių, yra kuojų, aukšlių, gružlių. Vilniaus
muselininkų klubo „Merkys” narių iniciatyva į Merkį kasmet
išleidžiama šlakių ir lašišų mailiaus.
Žūklės sąlygos Merkio upėje gana griežtos. Žūklės
tvarką nustato ir kontroliuoja klubas „Merkys”. Meškerioti
šiose upėse leidžiama tik dirbtiniais masalais
museline meškere ir spiningu. Norintys Merkyje gaudyti
karpius savo planus turi derinti su minėto klubo
atstovais. Meškeriotojai, pažeidę nustatytas žūklės sąlygas,
yra griežtai baudžiami. Leidimus žūklauti Merkyje ir kitose minėtose
upėse galima įsigyti klubo „Merkys” būstinėje (Vilnius,
Stiklių g. 6/8, tel. (8 22) 61 83 01).
Geriausios Merkio žūklavietės yra ties Šalčios
intaku (žemiau Valkininkų), ties Duobupio intaku
(žemiau Pamerkiu kaimo), ties Ūlos intaku
bei Merkio ruože nuo Puvočių (įteka
Grūda ir Skroblus) iki Merkio žiočių ties
Merkine.
Merkio pakrantės vaizdingos,
pievas keičia nuostabūs
spygliuočių miškai
(vidurupyje Merkys teka
Rūdninkų girios pakraščiu,
o nuo Pamerkiu iki pat
Merkinės – Dainavos girios pakraščiu).
Prie Merkio patogu ilsėtis,
daugelyje kaimų ir gyvenviečių,
šalia krašto ar vietinės reikšmės
kelių, įrengtos poilsiavietės. Prie
Merkio įsikūrę Valkininkai, Varėna, Perloja, Merkinė. Kiek tankiau
gyvenamos Merkio aukštupio pakrantės, daugiau yra nedidelių
kaimelių ir pavienių sodybų.
Meškeriotojai ir ketinantys keliauti Merkiu ar jo pakrantėmis
turėtų žinoti, kad Merkio aukštupys (nuo Lietuvos
ir Baltarusijos sienos iki Jašiūnų) paskelbtas ichtiologiniu draustiniu,
o Merkio žemupio ruožas nuo Ūlos intako iki upės žiočių
yra Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, todėl bet kokią
veiklą būtina suderinti su atsakingomis tarnybomis (Dzūkijos
nacionalinio parko direkcija, Aplinkos ministerija, Saugomų teritorijų
departamentu).
Aukščiau Ūlos intako, tarp Perlojos ir Žiūrų, telkšo
gražus ir žuvingas Lavyso ežeras, nuo seno garsėjantis
lynais ir unguriais. Ties Varėna laimę galima išbandyti
Glėbo ežere. Važiuodami iš Merkinės Alytaus link ties Meškasaliu
aptiksite Ilgio ežerą.